Đóng Cừ Tràm Tiến Thành

Kỹ thuật xây dựng bờ kè hiện đại

Một số nghiên cứu khoa học công nghệ, kỹ thuật đã được ứng dụng trong kỹ thuật xây dựng bờ kè tại Việt Nam nhằm làm chắc chắn thêm, bảo vệ bờ sông chống lũ. Trong những năm gần đây, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa …

Xem chi tiết »
Gọi ngay !